Tirgdarbība – mūsu darbības ass un Jūsu veiksmes atslēga

Turpmāk minētās VILANDRA vērtības – neatņemama mūsu ikdienas darba daļa.

Sadarbība

Atbalstām komandas darbu, vēlamies veidot ilgtermiņa attiecības ar partneriem un klientiem.

Cieņa

Rīkojamies ētiski, esam toleranti pret citu viedokļiem, uzklausām, tiecamies pēc savstarpējas sapratnes.

Uzticamība

Esam atbildīgi, godprātīgi un uzticami, ievērojam vienošanos ar darbiniekiem, partneriem un klientiem.

Profesionalitāte

Pastāvīgi mācāmies un tiecamies būt vislabākie eksperti savā jomā, esam atvērti jaunajam.

Mērķtiecīgums

Esam mērķtiecīgi, enerģiski, ar iniciatīvu, efektīvi, izvirzām prioritātes un tiecamies sasniegt mērķus.

Elastīgums un radošums

Meklējam nestandarta risinājumus, jaunas idejas, ātri reaģējam uz pārmaiņām.