Rinkodara ir pardavimai – mūsų veiklos ašis.

Toliau išvardintos VILANDROS vertybės – neatsiejama mūsų kasdienio darbo dalis.

Bendradarbiavimas

Skatiname komandinį darbą, siekiame ilgalaikių santykių su partneriais ir klientais.

Pagarba

Esame etiški, tolerantiški kitai nuomonei, išklausantys, siekiantys tarpusavio supratimo.

Patikimumas

Esame atsakingi, sąžiningi, skaidrūs ir laikomės susitarimų su darbuotojais, partneriais ir klientais, užtikrindami kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą. Laikomės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdome prisiimtus įsipareigojimus.

Profesionalumas

Nuolat mokomės ir siekiame būti geriausiais savo srities ekspertais, esame atviri naujovėms.

Rezultato siekimas

Esame kryptingi, veržlūs, iniciatyvūs, efektyvūs, nusistatome prioritetus ir siekiame tikslų.

Lankstumas ir kūrybiškumas

Ieškome nestandartinių sprendimų, naujų idėjų, greitai reaguojame į pokyčius.

 Kokybė

Nuolat geriname kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Nuolat analizuojame ir vertiname suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškome būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus, ir juos įgyvendinti.

Vadovybės įsipareigojimas

Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą. Pripažint darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų. Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą. Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją. Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.